HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

Kaivoslaki, maastoliikennelaki - mitä kaikkea niitä onkaan

HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja isojussi » 11.10.2012 11:31

Kesken kaivukauden on annettu asetus että jatkoaikahakemus on jätettävä TUKESiin kaksi kuukautta ennen valtausajan umpeutumista! Kaikki joiden valtaus päättyy vuoden lopussa ja aikovat hakea jatkoaikaa, kynä käteen kiireesti!
isojussi
 
Viestit: 22
Liittynyt: 26.05.2011 17:51

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Jänkäkurppa » 12.09.2015 19:17

Lupahakemukset ajoissa sisään.

Muistakaa laittaa saamelaisalueella sijaitseva kullanhuuhdontalupa ajoissa sisään. Tukesin ohjeissa hakuaika on 365 vrk eli vuosi. Jatkoaika saattaa tulla nopeammin, varsinkin kun muistaa laittaa hakemukseen lisämaininnan:
”Anon luvan myöntämisen yhteydessä myös lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta eli mahdollisista valituksista huolimatta”.
Lisämaininta voi olla myös muuulla tavalla sanottu. Sen voi lähettää myös myöhemmin täydennykseksi jo aiemmin lähetettyihin hakemuksiin.
Laitoin oman kullanhuuhdotalupani jatkoaikahakemuksen sisään juuri äsken vaikka voimassa oleva lupa päättyy vasta huhtikuussa 2017. Viereisen alueen kaivajat tekivät samoin. Tukesin mukaan v 2017 päättyvän kullanhuuhdontaluvan voi hyvin jättää sisään jo nyt. On hyvä jos uusi lupa myönnetään kevättalvella. Näin hakija kerkiää hoitaa hyväksytyn luvan jälkeen tulevan paperityön, rännien viimeistelyt ja muut valmistelut hyvissä ajoin ennen kaivukauden alkua.

Jos olette uusia kaivajia, joilla ei ole ollut aiemmin kullanhuuhdontalupia, hakekaa vaan rohkeasti omaa kullanhuuhdontalupa-aluetta. Tosin ne alueet, joille pääsee autolla perille alkavat olla jo varattuja. Niillä alueilla alkaa kultakin olla syvemmällä paksun hukkamaan alla. Pitää varautua pieneen tai isompaan kävelymatkaan ja tarvikkeiden vientiin talvella moottorikelkalla. Ivalojoen, Sotajoen, Palsinojan ja muidenkin jokien sivupuroilla on vielä paljon kaivettavaa kultaa.

Kaivoslain mukaisten lupien käsittelyajat: http://www.tukes.fi/fi/Tietoa-meista/Kasittelyajat/
Tukesin maksutaulukko eli palvelujen hinnat: http://www.tukes.fi/Tiedostot/julkaisut/Hinnasto.pdf

Nyt sisälle jätetty hakemus noudattaa nykyisiä maksuja vaikka hinnat nousisivatkin ennen luvan myöntämistä.

Lapissa on kultaa niin paljon kun vain jaksaa, kerkiää tai viitsii kaivaa. Aina vaan ei jaksa, kerkiä tai viitsi.
Avatar
Jänkäkurppa
 
Viestit: 105
Liittynyt: 01.03.2011 09:36
Paikkakunta: Kittilä

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Mercury » 13.09.2015 16:13

Vuodenvaihteessa kaivoslakiin tulee pieni muutos joka koskee nimenomaan valitus menettelyä. Tälläkin lienee suurta vaikutusta varsinkin uusien kullanhuuhdontalupien käsittelyssä. Lakimuutos menee osimmoilleen näin:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaivoslain (621/2011) 162 ja 164 § seuraavasti:

162 §
Muutoksenhaku kaivosviranomaisen päätökseen
Kaivosviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäljempänä muuta säädetä. Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopiirissä pääosa päätöksessä tarkoitetusta malminetsintäalueesta, kaivosalueesta tai kullanhuuhdonta-alueesta sijaitsee.

Hallinto-oikeuden päätökseen 70 ja 131 §:ssä, 140 §:n 2 momentissa, 144 §:n 2 momentissa sekä 156 ja 157 §:ssä tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kaivosviranomaisen päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Vakuuden vapauttamista koskevaan kaivosviranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

164 §
Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen päätökseen
Tarkastuslaitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014
LaVM 26/2014
EV 319/2014
  Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström
Avatar
Mercury
 
Viestit: 146
Liittynyt: 16.09.2012 21:36

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Watti » 13.09.2015 17:46

Millonka lupa- ym. maksut pitää maksaa, hakiessa vai vasta hyväksymisen jälkeen?
Watti
 
Viestit: 38
Liittynyt: 14.04.2014 21:15

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Jänkäkurppa » 14.09.2015 10:13

Kylläpä aivot menevät solmuun.

Olen aikoinaan lukenut vanhan kaivoslain pariin kertaan ja tärkeimmät kohdat useasti. Samoin uuden lain asioita olen opetellut, jotta hakemukset onnistuvat ja nyt lähetetty jatkoaikahakemus. Mercuryn vinkkaama muutos uusimmassa kaivoslaissa laittoi aivoni aivan solmuun. Minulle ei parilla lukukerralla selvinnyt, auttaako tuleva muutos kullanhuuhdontaluvan tai jatkoajan hakijoita vai luvista valittajia. Aikanaan sekin selviää.

Kaivoslaissa on tosiaan luettavissa sekä nykyiset että pian voimaan tulevat pykälät 162§ ja 164§ allekkain. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2 ... 621?search[type]=pika&search[pika]=kullanhuuhdonta
Kaivosasetus http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120391

Luvat maksetaan myöntämisen jälkeen.
Avatar
Jänkäkurppa
 
Viestit: 105
Liittynyt: 01.03.2011 09:36
Paikkakunta: Kittilä

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Mercury » 14.09.2015 14:52

Tein hieman tutkimustyötä ja sain tietää että jatkossa ei automaattisesti voi valittaa hallinto-oikeuden päätöksesta vaan pitää saada lupa KHO:lta. Tämä käytäntö on jo ollut rikoslain puolella, mutta nyt ulotetaan myös siviilipuolelle. Meidän näkökulmasta käytännössä tarkoittaa, että Saamelaiskäräjät ei enää automaattisesti saa valittaa KHO:een.

Tälle saataneen varmaan puheenjohtajan tai muun toimesta tyhjentävää tietoa lähitulevaisuudessa.
Kaikenkaikkiaan näyttää että lakimuutos osaltaan purkaa luparuuhkaa ja vähintään puolittaa hakemusajan. Jatkoluvissa ja uusissakin käydään samat tahot läpi eli uskoisin molempien lupien jonotuksen olevan samalla viivalla ajallisesti.
Avatar
Mercury
 
Viestit: 146
Liittynyt: 16.09.2012 21:36

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja lapio » 22.09.2015 21:10

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva kaivoslain muutos on aivan oikein tällä palstalla tulkittu. Jos hallinto-oikeuden päätöksesta haluaa valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, pitää siihen saada KHO:n lupa. Tällä halutaan vähentää "tarpeettomia" valituksia ja on osa normienpurkutalkoita, joka on hallitusohjelmassa. Lupa voidaan evätä esimerkiksi, jos vastaavassa asiassa on jo olemassa KHO:n päätös. Tämä voi vähentää Saamelaiskäräjien mahdolisuutta valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä. Voi rajoittaa myös kullankaivajien mahdolisuutta valittaa vastaavanlaisesti, jos KHO on tehnyt kaivajien kannalta kielteisen päätöksen. Viimeksimainitun kaltainen tilanne itse asiassa nyt. Eli vielä ei tiedä, onko hyvä vai huono meidän kannalta. Puheenjohtaja.
lapio
 
Viestit: 2
Liittynyt: 04.04.2015 10:33

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Jänkäkurppa » 18.04.2016 14:08

Kun kullanhuuhdontalupa-alueiden myöntämisprosessi alkoi venyä, minäkin laitoin jo v 2015 syksyllä kolmen vuoden (3 v) jatkoaikahakemuksen v 2017 kevättalvella päättyvälle luvalleni. Joku muukin ehkä laittoi hakemuksensa ajoissa, jos ei viime vuoden puolella niin tämän vuoden puolella. Keskustelin tänään Tukesin Pasi Molkoselän kanssa lupahakemuksista, mitkä ovat sisällä hakemusvaiheessa. Laki on muuttumassa muutamista kohdista heinäkuun alussa: 3 vuoden sijaan maksimi on 10 vuotta, entisen 5 ha sijaan maksimikoko on 7 ha. Jos lupaa ei ole myönnetty vielä heinäkuun alussa niin hakemukseen voi tehdä vapaamuotoisen lisäyksen, esimerkiksi: ”1) Kolmen vuoden sijaan anon kymmenen vuoden lupaa” ja ”2) samalla laajennan hakemuksessa olevaa kaivualuettani 7 hehtaariin liitekartan mukaan” sekä ”3) mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta saan aloittaa kaivutyön vaikka alue laajenee aiemmasta luvasta”.

Minäkin aion täydentää hakemustani heinäkuun 1. päivän jälkeen niin että 3 vuoden sijaan tulee 10 vuotta. Aluettani en aio laajentaa, jolloin en myöskään tarvitse hakemukseen lisämainintaa ”muutoksenhausta huolimatta”. Saatanpahan em lisämaininnan silti varmuuden vuoksi laittaa kun valituksista ei aina tiedä. Samanlaisen jälkitäydennyksen voi käsittääkseni laittaa myös sisällä oleviin uusien alueiden hakemuksiin.
Mutta vasta 1.7. jälkeen. Konekaivajilla lienee hakemuksissa lisänä muitakin kiemuroita.
Avatar
Jänkäkurppa
 
Viestit: 105
Liittynyt: 01.03.2011 09:36
Paikkakunta: Kittilä

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Haggu » 19.09.2016 22:32

Löytyykö jatkoaikahakemukseen valmis pohja vai pitääkö itse kirjottaa hakemus tukesille?
Haggu
 
Viestit: 33
Liittynyt: 20.05.2012 19:14

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Jänkäkurppa » 20.09.2016 18:38

Jatkoaikahakemus

Jatkoaikahakemuksessa noudatetaan kaivoslakia http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2 ... onta#L4P27
sekä kaivosasetusta http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120391
Kaivoslaissa lupahakemus on kohdassa §34 ja jatkoaikahakemus kohdassa §66, missä mainitaan että jatkoaikahakemuksessa sovelletaan kohtaa §34 eli kaikkia asioita ei ehkä tarvitse laittaa. Tukes varmaankin pyytää lisätietoja jos on puutteellinen. Kaivoslaki kannattaa lukea kuitenkin alusta loppuun tarkasti, samoin asetus. Sitä en tiedä kuinka helposti jatkoajaksi saa kymmenen vuotta mutta jos kultaa tulee hyvin, asiat on hoidettu ja ilmoitukset tehty niin ei pitäisi olla mitään estettä. Jos hakijoita tulee lisää tai joku jää pois, henkilömuutokset kannattaa tehdä samalla koska se on silloin tietääkseni ilmaista, muulloin noin 500 euroa. Jos aiotte rakentaa alueelle esimerkiksi saunan ja kodan, kannattaa jatkoaikahakemuksen yhteydessä pyytää lupaa rakentamiseen. Inarin kunnassa kullanhuuhdonta-alueelle rakentaminen vaatii Tukesin luvan, noin 100 euroa ja toimenpideilmoitus noin 150 euroa rakennustarkastuksessa. Lemmenjoella lisäksi metsähallituksen hyväksyntä ja on muutenkin vaikeampaa. Sodankylän puolella en tiedä rakennustarkastuksen menettelyä mutta Tukesin lupa kuitenkin tarvitaan. Jos joku on ostanut tänä vuonna kullanhuuhdontalupa-alueen ja hänellä on vain yksi eli tämän kesän kaivutilasto Tukes ei anna vielä lupaa rakentamiseen. Pitää olla vähintään kahden vuoden kaivuhistoria eli tilastotiedot Tukesilla. Jatkolupahakemus pitää jättää sisälle viimeistään lokakuussa. Sekin mainitaan jossain lain kohdassa.
Inarin kunnan rakennusjärjestys, missä on ohjeet kullanhuuhdonta-alueille rakentamisesta: http://www.inari.fi/media/tiedostot-201 ... jestys.pdf
Minä hain aikanaan ennen nykyistä rakennusjärjestystä toimenpideluvan Palsin sivupurolle. Silloin piti hyväksyntä saada myös metsähallitukselta. Keväällä jututin Inarin rakennustarkastajaa, joka sanoi että kullanhuuhdonta-alueilla kaikki kodat pitäisi kieltää koska niiden suojapeitteet aina repsottavat rumasti. Hänen mielestään rakennusjärjestyksessä mainitut kevythirsiset varastot/-taukotilat ovat paljon parempia.

Alla minun jatkoaikahakemukseni, jotta pääsen ensi kesänä kaivamaan. En osaa sanoa sen täydellisyyttä mutta teen tarvittaessa lisäselvityksiä. Valmista lomakepohjaa ei tietääkseni ole.

Tukes
Valtakatu 2
96100 ROVANIEMI

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkaminen kullanhuuhdontaluvalle HLXXXX:YYYY, Aluenimi.
Hakija: Lapio Kaivaja:

Lapio Kaivaja, ammattinimike, jatkoluvan hakija Sähköpostiosoite, puhelin XXX XXX XXXX
Katuosoite XX
XXXXX Paikkakunta

Haen voimassa olevalle ja X.X.XXXX päättyvälle kullanhuuhdontaluvalle HLXXXX:XXXX kymmenen (3-10) vuoden jatkoaikaa alla mainituin perustein.
1) Kullanhuuhdonta on ollut tehokasta ja järjestelmällistä.
2) Kullanhuuhdonta-alueella on edelleen maalajeista huuhdontakultaa niin runsaasti ja sellaisessa muodossa, että luvan jatkamiselle on edellytykset.
3) Kullanhuuhdonta-alueella on noudatettu säädettyjä velvollisuuksia ja lupamääräyksiä.
4) Voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Erityisesti on panostettu rännitetyn maan hienon kiviaineksen keräämiseen saostusaltaisiin niin ettei alapuolisin vesistöihin päääsisi sumentavia aineita.
5) Kaikille viranomaisille on toimitettu tarpeelliset selvitykset alkuperäisen luvan yhteydessä tai vuosittain.
6) Alueella on edelleenkin ympäri vuoden pystyssä oleva taukotila-varastokota sekä vaneri- ja kevytpeitepintainen puku-pesutila -rakennelma, joille on aikanaan haettu ja saatu toimenpidelupa Inarin kunnasta.

Anon luvan myöntämisen yhteydessä myös lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta eli mahdollisista valituksista huolimatta.

Paikkakunnalla X.X.XXXX

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lapio Kaivaja

Liitteenä anojan virkatodistus julkista asiakirjaa varten
Avatar
Jänkäkurppa
 
Viestit: 105
Liittynyt: 01.03.2011 09:36
Paikkakunta: Kittilä

Seuraava

Paluu Lainsäädäntö & viranomaiset

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron