HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

Kaivoslaki, maastoliikennelaki - mitä kaikkea niitä onkaan

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Jänkäkurppa » 09.02.2017 20:20

Ehkä on Tukesillakin kiire. Kun minulle soitettiin sieltä 2.1.2017 ja kaivattiin kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa, täytin kaavakkeen ja lähetin sen samantien sähköisenä osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi kuten ohjeissa mainitaan. Tänään 9.2.2017 sama käsittelijä soitti ja kyseli että missä kaavake viipyy. Ilmoitin lähettäneeni sen heti ja kyllä se on minulla lähetettyjen listalla. Sovimme että lähetän kaavakkeen käsittelijälle etunimi.sukunimi@tukes.fi ja varmistin hetken päästä puhelimitse että se oli saapunut perille. Tämä yli kuukauden viivytys ei toivottavasti haittaa lupakäsittelyä ja kesän kaivuita mutta touko-kesäkuussa tapahtuva viivästys laittaa jo mielen matalaksi. Jos kokonainen nettiin laitettu varsinainen lupahakemus häviää niin mitä sitten. Olisiko jatkossa varminta lähettää lupahakemus sekä sähköisenä että postitse.
Avatar
Jänkäkurppa
 
Viestit: 105
Liittynyt: 01.03.2011 09:36
Paikkakunta: Kittilä

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Mercury » 09.02.2017 22:09

Kun olen lähettänyt kaivoasioiden sähköpostiosoitteeseen sisältöä niin sieltä on tullut aina paluuviestinä että ''kaivosviranomainen on vastaanottanut viestisi'' tyylinen kuittaus :roll:
Avatar
Mercury
 
Viestit: 146
Liittynyt: 16.09.2012 21:36

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Jänkäkurppa » 01.05.2017 09:18

Oma kullanhuuhdontalupani vanhenemispäivä oli 01.04.2017 ja siksi laitoin jatkoaikahakemukseni yli puolitoista vuotta ennen voimassaolopäivän umpeutumista koska valitukset alkoivat viivästyttää lupiaen myöntämistä. Ajoissa jätetty hakemus ei tarkoita että lupa myönnetään varmasti ajoissa mutta takaa sen että käsittelyn alku on kärkipäässä.

Alla oman lupahakemukseni käsittelyjen päivämäärät ja kiemurat tiedoksi uusille ja vanhoille hakijoille. Siltikin, älkää pelätkö hakea omaa kullanhuuhdontalupaa.

15.09.2015 Jatkolupahakemus saapui Tukesiin = vireilletulopäivä.
02.01.2017 Lähetin kaivannaisjätesuunnitelman sähköisenä Tukesiin kun se puuttui hakemuksesta.
Soittivat Tukesilta vuoden ekana päivänä. Olin jonossa ilmeisesti kärjessä.
09.02.2017 Lähetin kaivannaisjätesuunnitelman uudestaan Tukesiin, aiempi oli hävinnyt avaruuteen.
10.02.2017 Tukesin lausuntopyyntö Ivalon paliskunnalle.
10.02.2017 Tukesin lausuntopyyntö Metsähallitukselle.
10.02.2017 Tukesin lausuntopyyntö Inarin kunnalle.
10.02.2017 Tukesin lausuntopyyntö Lapin Ely-keskukselle.
12.02.2017 Tukesin lausuntopyyntö Saamelaiskäräjille.
. Paliskunta ei antanut lausuntoa Tukesille. (ei siis vastustanut)
07.03.2017 Metsähallituksen lausunto Tukesille. (ei vastustanut)
22.02.2017 Inarin kunnan lausunto Tukesille. (ei vastustanut)
02.03.2017 Saamelaiskäräjien lausunto Tukesille. (vastustava lausunto)
09.03.2017 Tukes pyysi hakijan selitystä sk:n perusteluihin
10.03.2017 Hakijan vastaus Tukesille saamelaiskäräjien monisivuisiin vastustuskohtiin.
21.03.2017 Lapin Ely-keskuksen lausunto Tukesille. (ei vastustanut)
21.3.-20.4. 30 päivän nähtävilläoloaika Tukesin ja Inarin kunnan ilmoitustaululla.
20.04.2017 Tukesilta saapui kullanhuuhdontalupa.
24.04.2017 Lähetin ilmoituksen kullanhuuhdonta-alueen maastotöistä kirjallisenä, liitteenä kartta Saamelaiskäräjille, Ivalon paliskunnalle ja Metsähallitukselle. Kaivoslain asetuksessa ja päätösasiakirjassa mainitaan että on ”Kullanhuuhdontaluvan haltijan on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti alueen hallinnasta vastaavalle Metsähallitukselle sekä alueen paliskunnalle ja saamelaiskäräjille kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa. Maastotöitä koskevaan ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty alue, jolla maastotöitä tullaan tekemään. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen maastotöihin ryhtymistä.”
24.05.2017 on hakijalle siis ensimmäinen aikaisin kaivauspäivä.

Tukesilla on jo niin paljon tietoa saamelaiskäräjien vaatimista valituksista ja lupia on myönnetty vaikka hakija ei ole antanut omaa selistäänkään. Oma selitys on kuitenkin syytä laittaa heti Tukesille, jotta aikaa ei mene hukkaan. Jos saamelaiskäräjien Tukesille lähettämä vastustava lausuntopäivämäärä on myöhäisin lausuntopyyntö ja hakijalle varataan kuukausi aikaa vastata eikä vastaa vasta tästä alkaa 30 pv:n ilmoitustauluaika.

Jos lupa myönnetään esimerkiksi vasta kesäkuun alussa niin vasta heinäkuun alussa olisi mahdollista päästä kaivamaan asetuksen mukaan. Kaikilla on tietenkin kiire päästä kaivamaan heti kun kelit sallivat mutta ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen. Mielenkiintoiseksi asian tekee asetuksen kohta ”..... kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa. ….” Jos luvanhaltija tulkitsee että kun lupa on tullut, ilmoitus tehty ja takuut kunnossa niin saa kaivaa heti kun mahdollista koska se ei aiheuta haittaa eikä vahinkoa. Minun ei onneksi tarvitse tehdä tulkintoja mutta lait ja asetukset ovat täynnä tulkinnanvaraisia kohtia ja ainoa tapa selventää niitä käy lakituvan kautta. Viranomaisten kanssa kannattaa kuitenkin olla hyvissä väleissä. Kyllä se kulta säilyy maan alla hyvin ja viimeisten tietojen mukaan jopa kasvaa siellä koko ajan.
Avatar
Jänkäkurppa
 
Viestit: 105
Liittynyt: 01.03.2011 09:36
Paikkakunta: Kittilä

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Mercury » 01.05.2017 09:54

Tuota ilmoituskäytäntöä en kyllä sulata. Kun päätökseni saapui 24.4 niin näkyvilläoloajan (30pv) jälkeen päätös saa lainvoiman ja minulla on yksinoikeus maankäyttöön, kullan ja korukivien talteenottoon. Itse lapiokaivuun saan aloittaa juurikin sillä päivämäärällä kun päätös on saanut lainvoiman, ilman että siitä erikseen kenellekkään ilmoitan.

Ilmoituskäytännöllä tarkoitetaan esimerkiksi koneella kaivettavia vesimonttuja, joen viereen turvauomia tai suurempia maatöitä. Myös puiden poistaminen ja tien väliaikainen katkaisu vaatii tämmöisen menettelyn. Tuo laki on hieman kehnosti aseteltu koska kyse ei millään tavalla ole ilmoittamisesta. Näistä asioista päättää kunnan rakennusviranomainen ja metsähallitus.
Avatar
Mercury
 
Viestit: 146
Liittynyt: 16.09.2012 21:36

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Jänkäkurppa » 01.05.2017 10:51

Laissa ei mainita ”vähintään kuukautta ennen” -asiasta. (§27)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kullanhuuhdonta
mutta asetuksessa ”vähintään kuukautta ennen” -asia mainitaan. (§7)
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120391

On se minustakin väärin ja olen siitä maininnut Tukesin Pasi M:lle. Miksi lapiokaivajan pitää etukäteen tietää pienellä alueella kaivumonttujen paikka. Koska etukäteistieto täytyy lähettää vähintään kuukautta ennen kolmeen paikkaan ja jos joku paha taho käy paikalla tutkimassa että on kaivettu liian aikaisin tai väärästä paikasta ja vatii työn keskeytystä niin mitäs teet ???
Olisipa hyvä saada lähes kaiken lakikiemuroista tietävän Antti P:n mielipide asiasta.
Avatar
Jänkäkurppa
 
Viestit: 105
Liittynyt: 01.03.2011 09:36
Paikkakunta: Kittilä

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Mercury » 01.05.2017 13:04

tässä on tuo ote minkä jänkäkurppa linkkasi.


Ote kullanhuuhdontalupapäätöksestä

Kullanhuuhdonta

7 §

Kullanhuuhdonta-alueen maastotöistä ilmoittaminen

Kaivoslain 27 §:ssä tarkoitettu kullanhuuhdonta-alueen maastotöitä koskeva ilmoitus tulee tehdä viimeistään kuukautta ennen maastotöihin ryhtymistä.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) töistä vastaavan henkilön nimi sekä yhteystiedot;

2) arvioitu maastotöiden aloitusajankohta ja kesto;

3) tarkempi selvitys siitä, mitä maastotöitä tehdään sekä mitä työmenetelmiä ja koneita käytetään;

4) arvio toimenpiteiden määrästä;

5) alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä;

6) arvio maastotöiden vaikutuksista ympäristöön;

7) tarvittaessa selvitys muista seikoista, joilla voi olla merkitystä.

Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty alue, jolla maastotöitä tullaan tekemään.
Päätöksen täytäntöönpano:

Kullanhuuhdontalupaan perustuvat toimenpiteet saa aloittaa, kun siihen perustuva lupapäätös on lainvoimainen ja luvassa määrätty vakuus on asetettu.
Jos kullanhuuhdotalupaan perustuvat toimenpiteet edellyttävät muualla lainsäädännössä vaadittua lupaa, saa toimenpiteen aloittaa vasta, kun asianomainen lupapäätös on lainvoimainen,
tai toiminnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta viranomaiselta


tämä päätöksestä löytyvä rimpsu liittyy juurikin tähän ilmoitusmenettelyyn ja on varsin yksiselitteinen.

kullanhuuhdontalupa oikeuttaa hakijat aloittamaan kaivuun ja maankäytön kullanhuuhdontaluvan ja jätehuoltosuunnitelman antamissa puitteissa juurikin sillä päivämäärällä kun kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Näistä edellä mainituista poikkeava toiminta ovat juurikin näitä toimenpiteitä jotka vaativat toimenpideluvan.

toimenpidelupa haetaan toimenpiteen luonteen mukaan sopivalta viranomaiselta. yleisesti ojittamiset, Koneelliset montut, Puiden kaataminen sekä tien väliaikainen katkaiseminen ovat tällaisia toimenpiteitä jotka vaativat maanomistajan (metsähallitus) luvan.
Jos valtaus olisi asemakaava-alueella niin kunnan rakennusviranomaiselta voisi anoa pientä rakennusta pelkällä toimenpideluvalla. näin ei kuitenkaan yleensä ole, joten isommat rakennukset vaativat väliaikaisen rakennusluvan. tämäkin vain jos rakennuksille on haettu lupaa tukesilta.


voin tietysti olla väärässäkin mutta näin tulkitsen lakia. kullanhuuhdotalupa oikeuttaa kaivuuseen heti kun päätös on lainvoimainen, ja kaikessa luvista poikkeavassa toiminnassa asiaan on saatava asianomaisen viranhaltijan suostumus.
Avatar
Mercury
 
Viestit: 146
Liittynyt: 16.09.2012 21:36

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Kivenkääntäjä » 01.05.2017 13:04

Hyvää infoa Jänkäkurpalta tuosta luvituksen etenemisestä, kiitos tästä!
Kivenkääntäjä
 
Viestit: 292
Liittynyt: 12.01.2015 09:42
Paikkakunta: Kempele

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Mercury » 03.05.2017 08:41

Ihan kullankaivajien oman oikeusturvan takia nyt tartun tähän edellämainittuun informaatioon. hyvä kun asia tuli esille :)


”Kullanhuuhdontaluvan haltijan on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti alueen hallinnasta vastaavalle Metsähallitukselle sekä alueen paliskunnalle ja saamelaiskäräjille kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa. Maastotöitä koskevaan ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty alue, jolla maastotöitä tullaan tekemään. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen maastotöihin ryhtymistä.”Tämä kyseinen rimpsu löytyy kaivoslaista. kyseessä on kuitenkin menettely, joka tulee suorittaa VAIN jos tehdään sellaisia toimenpiteitä mitkä eivät ole kullanhuuhdontaluvan puitteissa.
kullankaivuun aloittamista ei tulkita vahinkoa tai haittaa aiheuttavaksi maastotyöksi joten kyseistä ilmoitusta EI tarvitse eikä tule tule toimittaa edellämainituille viranomaisille ellette sitten heti aloita jotain poikkeavaa maastotyötä.

kukaan ei moista ilmoitusta ole ennenkään tehnyt joten turhaan sellaista ei kannata tehdä tai jossain vaiheessa sellainen saatetaan pian vaatia.


Johan me kullanhuuhdotalupaa hakiessa vakuutimme että toimintamme ei aiheuta vahinkoa tai haittaa tai sen aiheutuminen on erittäin minimaalista ja että omilla toimillamme pyrimme minimoimaan haitan määrän. emmehän suinkaan luvan saatuamme ala ilmoittamaan vastustaville tahoille että nyt sitten alkaa tulla haittaa ja vahinkoa?

korostan vielä että kyseinen ilmoitus on pakollinen silloinkun tehdään poikkeavia toimenpiteitä . kaivoslaki ei erikseen erittele maastotöitä mutta ne ovat juurikin näitä mitä ketjussa edellä olen maininnut.
Avatar
Mercury
 
Viestit: 146
Liittynyt: 16.09.2012 21:36

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Jänkäkurppa » 03.05.2017 12:36

Kyseinen kohta on tulkinnanvarainen laissa ja asetuksessa, ”viimeistään kuukautta ennen” on vain asetuksessa. Nyt olen saanut kuitenkin niin paljon sellaista tulkintaa että ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Sellainen väittämä että ”kukaan ei moista ilmoitusta ole ennenkään tehnyt” ei pidä paikkaansa. Minä tein kyseisen ilmoituksen kun sain kolmen vuoden jatkoajan v 2014 ja tiedän erään toisenkin tehneen ilmoituksen. Jo silloin ihmettelin asiaa. Ehkä en olisi tehnyt ilomoitusta jos lupa olisi myönnetty aivan viime tipassa. Myös viime kuussa tein ilmoituksen heti kun uusi 10 v lupa myönnettiin.

Eilen 2.5.2017 soitin Tukesiin, missä Pasi Molkoselkä ei osannut tulkita lakia ja asetusta. Lupasi kuitenkin että keskustelee Tukesissa siitä. Vielä kullanhuuhdonta-alueen maastotöistä ilmoittamisesta että ”kukaan ei moista ilmoitusta ole ennenkään tehnyt”, Tukes ei tiedä ketkä ovat ilmoittaneet ja ketkä eivät. Ainoa tapa olisi kysellä viimeisten vuosien ilmoitukset kolmesta paikasta. Taidanpa ottaa yhteyttä edunvalvontaan. Antti P menee keskustelemaan Kittilän kaivosseminaariin kesäkuun alussa, joten tulkinta tarkentunee.
Avatar
Jänkäkurppa
 
Viestit: 105
Liittynyt: 01.03.2011 09:36
Paikkakunta: Kittilä

Re: HUOMIOITAVAA JATKOAJASTA!!!

ViestiKirjoittaja Mercury » 03.05.2017 12:58

”kukaan ei moista ilmoitusta ole ennenkään tehnyt” ei pidä paikkaansa

ainakaan tukesin tietoon ei tuommoisia ole koskaan tullut ja tämä uusi asia oli saanut siellä ristiriitaisen vastaanoton. Kovasti ihmeteltiin että miksi kullanhuuhtojat lähtee monimutkaistamaan jo tarpeeksi monimutkaista lupaprosessia. Tämä ylimääräinen ilmoittaminen sataa tietenkin saamelaiskäräjien laariin. Ellei sitten alueella oikeasti suoriteta sellaista toimintaa mikä vaatii maanomistajan tai muun asianomaisten suostumuksen

Tämmöistä menettelyä ei kullanhuuhdonnan aloittaminen vaadi joten normaalia huuhdontaa aloitettaessa tämmöistä lupaa on turhaa edes hakea. koska viranomaisesta on kysymys niin tuollainen lupa on tuskin kuitenkaan ihan ilmainen? Jokainen joka lakipykäliä osaa lukea, huomaa että tässä ei ole mitään ''tulkinnanvaraista'' vaan asia on hyvin yksiselitteinen. Jos sinulla on aikomuksia harjoittaa jotain poikkeavaa maankäyttöä kuin kullanhuuhdontaa niin sinulla täytyy olla kuukautta etukäteen kyseisen virainomaisen lupa.

tänään 3.5 pasilla ei tuntunut olevan mitään ongelmaa lain lukemisessa. edelleen totean että olipa hyvä että asia tuli puheeksi ettei turhaan anneta löysää muutenkin jo tarpeeksi raskaassa lupaprosessissa.
Avatar
Mercury
 
Viestit: 146
Liittynyt: 16.09.2012 21:36

EdellinenSeuraava

Paluu Lainsäädäntö & viranomaiset

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron